Frigör tid med ett digitalt bokningssystem

Den salongsägare som skaffar ett digitalt bokningssystem märker ganska snabbt att tid frigörs från att sitta med ett bokningsblock framför sig. Både personal och kunder upplever en smidighet i att kunna göra tidsreservation när det bäst passar. Borta är tidsspillan att ringa, messa eller besöka utan att nå den person som administrerar bokningskalendern. 

Nästan säkert leder en digital bokningstjänst även till fler besökstillfällen. Det här gäller inte bara bokningar till massagesalong, solarium eller frisör. Ta till exempel tennis- eller golfklubbar. Med en omedelbar tillgång till vilka banor och tider som finns tillgängliga kan aktiviteten beslutas tillsammans med partnern. Säkert gör digitala bokningssystem oss svenskar mer aktiva och nyttjande av gemensamma lokaler är och utrustning är bättre. 

Vad är priset för bokningssystemen? Kostnaderna varierar ganska friskt utan att komplexitet verkar vara en avgörande faktor i prissättningen. Snarare är det marknadsrelaterat och hur länge en aktör eller ett system funnits i vad abonnemangen kostar. Det är en klar trend sedan flera år att licenser inte är engångs, utan mer av löpande abonnemangsform. På så sätt sköts säkerhetsuppdateringar på ett smidigt sätt samtidigt som prenumeranter automatiskt tar del av nya funktioner i bokningstjänsten. 

Så, de tidsvinster som finns att göra mot en peng för bokningstjänster verkar attraktiva i vårt moderna samhälle. Speciellt när det ofta bara handlar om några hundralappar i månaden. För kunder kostar det inget, mer ett krav. För privatpersoners sport- och fritidssysselsättning är vinsterna oftare rörelse. Och för näringsindkaren vinster i ökade intäkter och mer tid med att ge kvalitet till kunder. 

29 Oct 2019