Uthyrning av cykel eller båt

Vid uthyrning av olika artiklar som cyklar, båtar, bilar och dylikt, bör bokningssystemet erbjuda goda möjligheter för kunden att själv sköta så mycket som möjligt av bokningsprocessen på egen hand, d.v.s gärna en hög grad av självbetjäning. Det gör att verksamheten blir mindre personalintensiv och också fungerar bättre på kvällar och andra obekväma tider. I extremfall kan verksamheten fungera helt genom självbetjäning, till exempel att en kund bokar en cykel via en hemsida, använder en kod för att låsa upp ett elektroniskt lås, använder cykeln och sedan lämnar tillbaka och låser den där den hämtades.

 

Om det finns många olika modeller tillgängliga bör allt tydligt presenteras så att kunden enklare kan fatta ett beslut. I fallet med cyklar är det till exempel stor skillnad på att cykla i terräng eller enbart cykla på landsväg. Kunder kan också ha specifika önskemål kring funktioner, storlek, färg och mycket annat. Systemet bör ha någon form av funktionalitet för att visa bilder och produktinformation.

 

Ett annat vanligt fall är att en kund till exempel har hyrt en båt för ett par timmar och sedan upptäcker att de skulle behöva använda båten en stund till. Har ingen annan hyrt samma båt direkt efter, finns ingen anledning att inte omedelbart tillåta en förlängning av hyrestiden, givetvis i utbyte mot en kostnad. Det bör kunna administreras på ett enkelt sätt och sedan omedelbart informera kunden om att tiden blivit förlängd. Bokningssystemet bör också innehålla tydlig information om samtliga hyresvillkor och säkerhetsföreskrifter. Då gör man det tydligt för kunden vad som gäller och minskar risken för framtida problem.

 

Slutligen är återlämningen en viktig faktor. Inom hyrbilsbranschen har man till exempel hittat smarta lösningar som gjort det oerhört smidigt för kunden. Ofta behöver de inte ens återlämna bilen på uthämtningsstället om de är beredda att betala för mer flexibel återlämning. Det kan också finnas nyckelinkast som gör att de inte ens behöver träffa personal för att återlämna. För bokningssystemet behövs vissa specialanpassningar för att kunna hantera den typen av flexibilitet och enkelt registrera när kunden har återlämnat sin hyrda produkt.

 

  • Hög grad av självbetjäning
  • Enkelt sätt att registrera i systemet när produkten returneras
  • Tydligt presenterad information om hyresvillkor/säkerhetsbestämmelser
  • Funktion för att förlänga bokningstiden

Exempel på bokningssystem: 

Sirvoy - bokningssystem för hotell, båt och cykel