Sommarstugor och stugor i fjällen

För den här typen av bokningssystem handlar det snarare om att boka dagar eller en vecka snarare än att boka ett par timmar. Kravsituationen är inte helt olik de system som används för att sköta bokningar på hotell. Bokningssystemet måste enkelt kunna visa tillgänglighet och ha ganska hög flexibilitet. Det kommer finnas många situationer med kunder som behöver avboka eller flytta fram sin bokning ett par dagar.

 

När det handlar om lite större summor pengar på spel behöver också integreringen med olika betalningssystem vara extra bra. Det är vanligt att betalningen sker i förskott och det är viktigt att ge tydlig bekräftelse att allt är betalat och klart. Ju bättre bokningssystemet och betalningssystemet fungerar tillsammans, desto mindre behöver kundtjänsten arbeta.

 

  • Bra hantering av av- och ombokningar
  • Enkelt sätt att se tillgänglighet
  • God integration med betalningssystem

Exempel på bokningssystem:

Happybooking - bokning av vandrarhem eller camping